Thursday, April 09, 2009

Affaldshåndtering

Polaroids Råstof


Hvad sker der når billeder der enkeltvis har været dømt ude får lov til at optræde som en stor stime?