Thursday, October 26, 2006

Alterration

Efterladenskaber fra min tid som maler.

No comments: