Thursday, May 01, 2008

Siv studie


Et studie i vertikale og horisontale linier
Ingen dybere filosofiske overvejelser om det i øvrigt.

No comments: